Zapraszamy do współpracy przedstawicieli wszystkich szczebli zarządzania procesami rozwoju miast, gmin i państwa, a także menedżerów firm odpowiedzialnych za planowanie i realizację wieloletnich strategii rozwoju.

NASI EKSPERCI 

Image
Dr hab. Jakub Isański 
socjolog (UAM)
Image
prof. Michał A. Michalski
 ekonomista, kulturoznawca, etyk (UAM)
Image
Dr Krzysztof Szwarc (UEP) 
Demograf Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Image
mgr Małgorzata Małecka
 Doradca z 19 letnim doświadczeniem, Audytor
Image
Elżbieta Lachman
 redaktor naczelna
Image
Witold Tkaczyk 
sekretarz redakcji
Image
Agnieszka Isańska 
Terapeutka pedagogiczna
Image
Robert Mazelanik 
Pedagog, absolwent Uniwersytetu Oxfordzkiego

Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie Rodziny w Polsce i Europie XXI wieku znajdują się w procesie permanentnej i wielowymiarowej zmiany. Ich rola w rozwoju gmin, miast i państw wymaga stałej analizy, badania i opisywania. Od tej wiedzy zależeć będą kondycja i warunki życia przyszłych pokoleń. Eksperci Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie badają procesy społeczno-kulturowe, demograficzne i ekonomiczne w celu wyjaśniania i zrozumienia ich współzależności z zachowaniami i dążeniami dorosłych członków rodzin. W ten sposób dostarczają pogłębionych analiz ukazujących wpływ funkcjonowania rodziny na jakość i poziom życia, strukturę społeczną, a także perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki kompetencjom badaczy z różnych dyscyplin oraz praktyków z zakresu polityki rodzinnej współtworzącym nasz zespół, formułujemy rzetelne i kompleksowe komentarze dotyczące celów, preferencji oraz wartości, które brane są pod uwagę przez współczesnego człowieka w podejmowaniu decyzji dotyczących z jednej strony założenia rodziny, a z drugiej, odnoszących się do funkcjonowania i rozwoju rodzin już istniejących. W naszych raportach i artykułach podejmujemy właśnie tę tematykę, starając się jednocześnie o upowszechnianie dobrej jakości wiedzy i poszerzanie świadomości na temat fundamentalnego znaczenia małżeństwa i rodzicielstwa dla społeczeństwa. W ramach naszej aktywności uczestniczymy w konferencjach, sympozjach naukowych oraz realizujemy warsztaty dla samorządowców. Współpracujemy z mediami, ośrodkami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Nie tylko analizujemy i opisujemy aktualny stan interesujących nas zjawisk, ale także wypracowujemy prognozy dla wybranych regionów Polski. Pogłębione analizy o charakterze społecznym, gospodarczym i kulturowym zorientowane na funkcjonowanie rodziny, to nasza specjalność.
Zapraszamy do współpracy przedstawicieli wszystkich szczebli zarządzania procesami rozwoju miast, gmin i państwa, a także menedżerów firm odpowiedzialnych za planowanie i realizację wieloletnich strategii rozwoju.

prof. Michał Michalski prezes IWoRiS