Prezes IWORIS prof. Michał Michalski na konferencji ministrów Grupy Wyszehradzkiej

prof. Michał MichalskiCzy tylko pieniądze determinują wyrównanie deficytów wychowawczych? Nie! To jakość troski rodzicielskiej w wychowaniu w rodzinie decyduje o tym, czy nowe pokolenie zostanie dobrze przygotowane do wejścia w dorosłe życie.

Rodziny są głównymi producentami umiejętności – twierdzi noblista James J. Heckman. Podsumowując – to rodzina jest fabryką kompetencji społecznych, stwierdził naukowiec.

Jaka jest recepta na sukces zawodowy

W środowisku rodzinnym u dzieci rozwija się odpowiedzialność, zaufanie, niezbędne, by mówić o dojrzałym obywatelu. Amerykanie sprawdzili, czy istnieje przepis na sukces w życiu zawodowym. Okazało się, że jest on stary jak świat. Kolejność ma znaczenie. Naukowcy z USA potwierdzili, że jeśli młody człowiek ukończy naukę w szkole średniej, zdobędzie pracę i weźmie ślub zanim zostanie rodzicem, to ma ok. 2 proc. szans na to, że dotknie go bieda, a ponad 75 proc. szans na to, że dołączy do klasy średniej zarabiając co najmniej 50 tys. dolarów rocznie.

Czym grozi spadek dzietności

Prof. Michalski przedstawił schemat pokazujący, jak spadek dzietności powodujący zmniejszenie populacji młodego pokolenia wpływa na obniżenie potencjału innowacyjności. Wzrasta wtedy poziom kosztów stałych sytemu społeczno-gospodarczego – mniejsza populacja musi utrzymać infrastrukturę, którą zbudowała populacja większa.

Spadek dzietności oznacza spadek popytu, a ten oznacza spadek podaży. Spada więc liczba miejsc pracy, a to powoduje zmniejszenie ilości zawieranych małżeństw i zakładanych rodzin. Zmniejsza się poziom oszczędności. Okazuje się, że miłość rodzicielska jest jednym z głównych bodźców do oszczędzania.

Jak podsumował prof. Michalski, przywołane badania pozwalają na stwierdzenie, że rodzina warunkuje odtwarzanie i rozwój naszych społeczeństw. Struktura i stabilność rodziny są kluczowe dla rozwijania potencjału kolejnych pokoleń w obszarze społecznym i gospodarczym. Polityka prorodzinna nie powinna być traktowana jako koszt, ale jako inwestycja, a stosowane rozwiązania, sprzyjające dzietności, innowacyjności i spójności społecznej powinny być postrzegane jako prorozwojowe.

Polityka prorodzinna jest polityką prorozwojową i warto traktować ją jako strategicznie ważny obszar dla działań państwa w kontekście rozwoju i bezpieczeństwa naszych ojczyzn.

Na koniec wykładu prof. Michalski odniósł się do aktualnej sytuacji. W obliczu zagrożenia pandemicznego to właśnie rodzina błyskawicznie przejęła funkcje edukacyjne i opiekuńcze. Fakt ten potwierdza, że rodziny są na pierwszej linii frontu walki z epidemią i to polityka rodzinna będzie kluczowym narzędziem odbudowy społeczno-gospodarczej po pandemii, która się zakończy – konkludował poznański naukowiec.
.
Ministrowie dyskutują

Po wykładzie prof. Michała A. Michalskiego głos w dyskusji zabierali kolejno goście zagraniczni, którzy prezentowali osiągniecia i zamierzenia swoich państw w obszarze szeroko pojętej polityki rodzinnej.

Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów jubileuszu trzydziestolecia współpracy Grupy Wyszehradzkiej, które rozpoczęły się wczoraj w Krakowie z udziałem premierów państw V4.

Źródło: MRiPS, oprac. wt
Zdjęcia: facebook.com/mripsRP