Dziś na stronie IWORIS.PL premiera raportu pt. "Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce"

Dziś na stronie IWORIS.PL premiera raportu pt. "Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce"

dr hab. prof. UAM Michał A Michalski

„Minimalny koszt rozpadu rodziny w Polsce w 2019 roku wyniósł 5 mld 699 mln zł. (…) Minimalny koszt rozpadu rodziny przypadający na jednego mieszkańca Polski wyniósł 148,48 zł, w przeliczeniu na jednego podatnika wyniósł 209,61 zł, a w przeliczeniu na jedną osobę w wieku produkcyjnym – 247,51 zł rocznie. Koszty te należy traktować jako wartości minimalne”.
 
 
 
 
Mamy pierwszy w Polsce Raport pokazujący finansowe koszty rozpadu rodzin i małżeństw, który zrealizowaliśmy jako Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie wspólnie z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris! Dołączamy w ten sposób do grona trzech krajów -  Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – które jak dotąd dokonały takich obliczeń. Podobnie jak z naszego raportu, wynika z nich jasno, że koszty rozpadu rodzin ponosi każdy z nas – całe społeczeństwo. Warto dopowiedzieć, że mówimy w tym przypadku o kosztach bezpośrednich, a więc wydatkach, które każdego roku ponosi budżet państwa i instytucje realizujące działania związane z rozpadem rodzin w Polsce.

Pierwsze tego typu badania zrealizowano w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Udało się dzięki nim pokazać, że rozpad rodziny i małżeństwa, poza dotkliwymi konsekwencjami psychologicznymi czy zdrowotnymi dla osób, których on dotyka, ma także swoje konkretne finansowe konsekwencje. Oczywiście wcześniej spodziewano się, że tak jest, natomiast nie zostało to wykazane w konkretny, ilościowy sposób. 

Warto tu dopowiedzieć, że nauki społeczne to niesamowicie interesujący, choć jednocześnie bardzo złożony i skomplikowany obszar w którym poszukujemy wielu ważnych odpowiedzi dotyczących m.in. takich zjawisk życia codziennego, jak np. rodzina czy rodzicielstwo. Jednym ze sposobów badania zjawisk społecznych jest ekonomia, którą potocznie raczej kojarzymy z popytem, podażą, kosztem i ceną. W ostatnich kilku dekadach nauki ekonomiczne podjęły próbę przeanalizowania zagadnień, które zupełnie nie kojarzą się z tym, czym zajmują się one na co dzień. W ten sposób, kolejni ekonomiści „wkraczali” m.in. na obszary kojarzone raczej z socjologią i psychologią, czym budzili sprzeciw jednych, zdziwienie drugich oraz zainteresowanie naprawdę wielu.

Jednym z ciekawych przykładów tej naukowej podróży do nowych miejsc jest właśnie rozwój ekonomicznych badań nad rodziną, których różnorodne i ciekawe wyniki są także streszczone w naszym Raporcie. Stanowi on w ten sposób wielowymiarowy obraz, z jednej strony zasadniczego znaczenia rodziny dla rozwoju i pomyślności każdego z nas i całego społeczeństwa, a z drugiej, ukazuje, jak wielki jest wpływ jej rozpadu na szerokie kręgi społeczne. 

Naszym Raportem, który dostępny jest (TUTAJ), chcemy zwrócić uwagę wszystkich na to, że postępujący także w Polce rozpad rodzin i małżeństw ma swoje poważne i dotkliwe skutki, których oddziaływanie jest dalekosiężne i długofalowe. Chcemy także dołączyć tym głosem do dyskusji nad działaniami i pomysłami, jak można ograniczać to zjawisko, na którym tak naprawdę wszyscy tracimy… Wierzymy, że obraz, który wyłania się z naszych badań okaże się w tym pomocny!

 

Raport PDF do pobrania 

HTML Button Generator