Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne - Kongres 590

Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne - Kongres 590

5 maja rozpoczyna się w Warszawie 5. edycja Kongresu 590. Wśród znakomitych osobistości zaproszonych do udziału w tym dwudniowym wydarzeniu jest prof. UAM Michał A. Michalski, kulturoznawca i etyk gospodarczy, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz ekspert Polskiego Forum Rodziców. W panelu dyskusyjnym podejmie temat tzw. srebrnej gospodarki.

Tematyka Kongresu skupi się wokół pięciu zagadnień kluczowych dla naszego państwa. Będzie mowa o:
- bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii,
- społeczeństwie,
- gospodarce,
- eksporcie i ekspansji gospodarczej,
- infrastrukturze

Profesor UAM Michał A. Michalski wystąpi 6 maja w panelu dyskusyjnym zatytułowanym ,,Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne”. Będzie mówił o starzeniu się społeczeństwa i konieczności dostosowania polityki publicznej do potrzeb seniorów. W tym kontekście rozważy jakie wyzwania czekają rządzących i czy rosnąca liczba osób starszych jest dla funkcjonowania państwa zagrożeniem, czy może szansą na rozwój tzw. srebrnej gospodarki.

W panelu wystąpią także: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, prof. Elżbieta Osewska prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

plansza sponsorska FHD Org partn

Całość dyskusji skoncentruje się na obecnym kryzysie demograficznym i wiążącymi się z nim zagrożeniami, a paneliści spróbują nakreślić sposoby skutecznego przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej, głównie w obszarze działań prorodzinnych.

Panel odbędzie się 6 maja w godz. 12.00-12.45. Będzie bezpośrednio transmitowany poprzez media elektroniczne.

Kongres ma stać się platformą do dyskusji o najważniejszych dla Polski tematach w gronie liderów różnych specjalności i z różnych obszarów gospodarki i nauki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, spółek skarbu państwa, biznesu oraz nauki.

Obrady Kongresu otworzy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który objął to wydarzenie swoim patronatem.

Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz Polskie Forum Rodziców są partnerami medialnymi Kongresu.

Pełna informacja o Kongresie 590 TUTAJ.

HTML Button Generator