Rodzina na antenie 2023

Jakie są sprawdzone patenty na udaną komunikację między żoną i mężem? Jak pary mogą dbać o zdrowie prokreacyjne? Jak żyć w trwałym i udanym związku? Na te i wiele innych pytań odpowiadają eksperci, którzy zostali zaangażowani przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie do realizacji projektu pod hasłem „RODZINA NA ANTENIE 2023 - prorodzinna komunikacja w mediach”.

Na portalach: SOSRozwod.pl, PieknaDziewczyna.pl i BycMezczyzna.pl pojawiają się pierwsze publikacje o tematyce rodzinnej przygotowane przez dziennikarzy IWORIS oraz zaproszonych gości. Dzięki finansowaniu projektu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do końca 2023 roku Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie zrealizuje ponad 100 wideo podcastów, dwa webinary. Powstaną również 24 artykuły prasowe.

Ponad 64 tysiące młodych ludzi śledzi kanały tiktokowe i portale - PieknaDziewczyna.pl oraz BycMezczyzna.pl. To właśnie tam są już publikowane pierwsze porady na temat rozwoju zawodowego, zaradności życiowej, samodzielności oraz zdolności do tworzenia udanych relacji. Większość materiałów redakcyjnych kierowanych jest do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.

W ramach projektu realizowane jest również badanie naukowe na temat doświadczeń rodziców związanych z wychowywaniem dzieci. Na pytania dr. Krzysztofa Szwarca, dr Doroty Gizickiej i prof. Michała Michalskiego odpowiedziało już 1.500 rodziców. Naukowcy analizują teraz ich odpowiedzi.

Od blisko pięciu lat na portalach z portfolio Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie pojawiają się artykuły, wideo podcasty i audycje związane tematyką rodzinną. Od początku istnienia fundacji pracujący w redakcjach dziennikarze dbają, aby prezentowane treści oparte były na solidnych fundamentach – badaniach naukowych, a nie obiegowych opiniach. Zespól IWORIS kontynuuje swoją misję i zapewnia, że także teraz – w drugim półroczu 2023 roku nie zabraknie dobrej lektury – sprawdzonych porad i ciekawie zaprezentowanych informacji, bo… RODZINA JEST ZBYT WAŻNA, BY O NIEJ NIE MÓWIĆ!

PROJEKT „RODZINA NA ANTENIE 2023 – prorodzinna komunikacja w mediach” w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny “Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 finansowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizacja zadania publicznego ze środków finansowych w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: czerwiec 2023 r.

RnA 2023 K2 banerinfo 004 002

HTML Button Generator