Niebawem startuje KONGRES 590 - IWORIS partnerem medialnym

Kongres 590 odbywający się 5 i 6 maja br. pod hasłem „Polska/świat startujemy!” to kilkadziesiąt paneli i debat z udziałem liderów, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin. Gośćmi specjalnymi tegorocznej, 5. edycji wydarzenia, będą m.in. politolog i futurolog dr George Friedman, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii dr Jacek Bartosiak oraz politolog dr Parag Khanna.

W ciągu dwóch dni Kongresu 590 – 5 i 6 maja 2021 r. – jednocześnie na trzech scenach odbędzie się przeszło 50 paneli dyskusyjnych w pięciu kluczowych obszarach tematycznych: bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura. Wezmą w nich udział przedstawiciele administracji publicznej, spółek skarbu państwa, agencji rządowych, prywatnych przedsiębiorców, międzynarodowego biznesu, eksperci branżowi oraz naukowcy. Pierwszy dzień Kongresu otworzy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Ponad 200 ekspertów, 50 debat transmitowanych na żywo na www.kongres590.pl i 5 obszarów tematycznych
Gospodarka, a w niej m.in. geopolityczne perspektywy dla Polski i świata oraz patriotyzm gospodarczy
W obszarze gospodarki poruszane będą m.in. kwestie wpływu napięcia geopolitycznego na plany rozwojowe krajów obszaru Europy Środkowej, w szczególności Polski w kontekście kolejnych dekad. Rozmawiać o tym będą Dr George Friedman uznany na całym świecie politolog i futurolog, twórca dziedziny prognozowania geopolitycznego oraz autor wielu bestsellerów (Następne 100 lat, Następna dekada) oraz Dr Jacek Bartosiak znany polski ekspert ds. geopolityki i strategii, prawnik i publicysta, autor licznych książek (Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju).

Tematem poruszanym w ramach debaty związanej z patriotyzmem gospodarczym będą działania podejmowane przez kluczowe spółki skarbu państwa (SSP), które mają istotny wpływ na bieżącą politykę gospodarczą. O megainwestycjach, fuzjach i przejęciach rozmawiać będą Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, MAP, Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna, Beata Kozłowska-Chyła prezes zarządu PZU, Jarosław Wróbel wiceprezes zarządu grupy LOTOS oraz dr Andrzej Niewiński prezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. Moderatorem dyskusji będzie prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana.
Eksport i ekspansja gospodarcza - Czy będziemy żyli w azjatyckim wieku?
O tym, czy XXI wiek będzie należał do Azji oraz w jaki sposób Polska powinna budować swoje relacje gospodarcze z tym regionem świata, rozmawiać będzie dwóch wybitnych znawców tego tematu: dr Parag Khanna - indyjsko-amerykański politolog, założyciel FutureMap, autor m.in. Przyszłość należy do Azji oraz Radosław Pyffel - dziennikarz, publicysta, socjolog, były prezes think tanku Centrum Studiów Polska-Azja.

Społeczeństwo i rozwój branży kosmicznej w Polsce i świecie
Polska Strategia Kosmiczna zakłada m.in, że w roku 2030 polski sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku. Zadanie to jest bardzo realne mając na uwadze sukcesy polskich firm kosmicznych na arenie międzynarodowej. W debacie moderowanej przez Artura B. Chmielewskiego z NASA wezmą udział: prof. Grzegorz Wrochna prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Grzegorz Zwoliński Sat Revolution, Michał Zachara KP Labs, Witold Witkowicz Icey.

Bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, z tematami Unijnego Zielonego Ładu i bezpieczeństwa lekowego
Unia Europejska aspiruje, aby nasz kontynent stał się pierwszym neutralnym dla środowiska. Ten cel ma zostać osiągnięty w roku 2050. Na temat wyzwań związanych z klimatem i ochroną środowiska będą rozmawiać m.in. Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska, Wojciech Hann prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Marek Wadowski wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia S.A, Krzysztof Zamasz członek zarządu Grupy VEOLIA Polska, Grzegorz Zieliński dyrektor regionalny na Europę Środkową Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Adam Czyżewski główny ekonomista PKN ORLEN S.A.
Ciekawie zapowiada się dyskusja o patriotyzmie gospodarczym na rynku farmaceutycznym w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej - częściowego braku dostępu do leków i substancji czynnych produkowanych głównie w Chinach i Indiach. Temat ten poruszą zaproszeni do debaty przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, polskich firm farmaceutycznych oraz Fundacji Republikańskiej – autorzy raportu, który będzie podstawą dyskusji.
Infrastruktura z wielkimi inwestycjami
Tematem jednego z paneli będą inwestycje spółek Grupy PKP, które prowadzą obecnie działania na bardzo szeroką skalę inwestując m.in. w modernizacje dworców kolejowych, zakup i modernizację taboru oraz infrastrukturę, a także realizując projekty deweloperskie. Uczestnicy panelu zastanowią się jak inwestycje wpłyną na rozwój gospodarki Polski i jakie znaczenie mają one dla społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

5. edycja Kongresu 590 organizowana jest w formule hybrydowej przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, z wykorzystaniem sprawdzonych procedur medycznych i stosowaniu się do obowiązujących obostrzeń.
Więcej informacji na stronie www.kongres590.pl.

żródło: materiały prasowe - Kongres 590

W demografii widać stan pandemii

dr Krzysztof Szwarc

demograf

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane demograficzne, obejmujące okres do lutego 2021 roku włącznie. Niestety, potwierdzają się wcześniejsze przypuszczenia o możliwym wpływie epidemii choroby COVID-19 na liczbę urodzeń.

Nadal rodzi się mniej dzieci
W lutym bieżącego roku na świat przyszło 26 tys. dzieci, co jest jednym z najniższych miesięcznych wyników od co najmniej 1970 roku, kiedy to GUS zaczął publikować dane w ujęciu miesięcznym, a z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że również od 1946 roku, mimo, iż w początkowym okresie powojennym liczba ludności kraju była wyraźnie mniejsza niż obecnie. Wspomniana liczba urodzeń w lutym jest o 5,5 proc. mniejsza niż w lutym roku 2020. Na taki stan rzeczy wpływa między innymi trwająca epidemia, głównie niepewna sytuacja na rynku pracy, obawy związane z możliwym zachorowaniem potencjalnych rodziców, jak i samego dziecka, potencjalne kłopoty w zapewnieniu opieki medycznej dla matki oraz dziecka, a także zmniejszająca się liczba ślubów (głównie z powodu zakazu organizacji wesel wprowadzonego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby). W pewnym stopniu wpływ na spadek ilości urodzeń ma też zmniejszająca się liczba potencjalnych rodziców, szczególnie rodziców, co jest rezultatem szybko malejącej dzietności w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Światełkiem w tunelu może być fakt, iż po raz pierwszy od co najmniej 1970 roku liczba urodzeń w lutym jest wyższa niż w styczniu, dokładnie o 1 tysiąc (wzrost o 4 proc.).

Przez dużą liczbę zgonów maleje przeciętna długość życia
Sytuację demograficzną kraju pogarsza utrzymująca się już od jesieni zeszłego roku bardzo duża liczba zgonów. W lutym 2021 roku zmarło 40 tys. osób, co jest wprawdzie liczbą mniejszą niż w styczniu (o 6 tys.), ale o 5,9 tys. (17 proc.) wyższą niż w drugim miesiącu 2020 roku. Średnia miesięczna liczba zgonów za okres październik 2020-luty 2021 wynosi 50,5 tys., natomiast ten sam parametr w latach bezpośrednio poprzedzających wybuch epidemii nie przekraczał 35 tys. miesięcznie. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za tak duży wzrost liczby zgonów jest oczywiście sytuacja epidemiczna i powiązany z nią zakres opieki medycznej nad osobami o innych schorzeniach. Jednak nie można zapominać o postępującym starzeniu się społeczeństwa, aczkolwiek w kontekście panującego stanu epidemii wpływ tego zjawiska może być postrzegany jako marginalny. Rezultatem rosnącej liczby zgonów jest skrócenie tzw. przeciętnej długości życia. Według komunikatu Prezesa GUS osoby, które w 2021 roku ukończyły 60 lat miały przed sobą jeszcze średnio 20,64 lat, co jest wynikiem o ponad rok mniejszym niż w 2020 roku (21,79 lat).

Spada przyrost naturalny i liczba zawieranych małżeństw
W konsekwencji malejącej liczby urodzeń i rosnącej liczby zgonów pogłębia się ujemny przyrost naturalny. Luty 2021 roku był 17. miesiącem z rzędu, w którym odnotowano więcej zgonów niż urodzeń. Tylko w okresie październik 2020-luty 2021 z opisanych wyżej powodów Polska straciła 120,1 tys. mieszkańców.

Cały czas utrzymuje się niska liczba nowych związków małżeńskich. W lutym 2021 roku na ślubnym kobiercu stanęło 4 tys. par, tyle samo co w styczniu, ale o 1,4 tys. mniej niż w lutym poprzedniego roku. Jeszcze jest zbyt wcześnie, by móc określić przypuszczalną roczną liczbę ślubów, ale dużo będzie zależało od rozwoju pandemii i ewentualnego luzowania obostrzeń, w tym przypadku dotyczących organizacji wesel. Na ten moment roku łączna liczba nowych małżeństw za pierwsze dwa miesiące jest niższa niż w ubiegłym roku (o ponad 2 tys.), ale należy pamiętać o tym, że stan epidemii został wprowadzony w marcu.

Opisana wyżej sytuacja demograficzna charakterystyczna jest dla okresów o szczególnych stanach, w tym wojny. Malejąca liczba urodzeń, rosnąca liczba zgonów i zmniejszająca się liczba ślubów świadczą o tym, że na danym obszarze musiało się wydarzyć coś, co w znaczący sposób wpłynęło na te zdarzenia.Autor jest demografem, pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Sekcji Demografii Historycznej Polskiego Komitetu Demograficznego PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, redaktorem statystycznym Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Tata trojga dzieci.

HTML Button Generator