Zapytanie Ofertowe

Zrzut ekranu 2020 09 11 o 20.02.54W ramach kampanii informacyjnej "Rodzina na Antenie" od 15 września do 31 grudnia 2020 r. na portalu PolskieForumRodzicow.pl i na stronie internetowej Fundacji Mamy i Taty - MamaiTata.org.pl - zostaną opublikowane setki materiałów prasowych i telewizyjnych: porady dla rodziców i tych wszystkich, którzy dopiero zastanawiają się, czy małżeństwo i potomstwo, to dobry pomysł na ich życie.

Wpływ epidemii na demografię

 

demografiadr Krzysztof Szwarc
demograf

W Polsce na skutek zakażeń koronawirusem zmarły do tej pory (stan na 20 kwietnia 2020 r. ) 362 osoby (według oficjalnych danych). Od pierwszego zgonu minął nieco ponad miesiąc. Czy to dużo? Na pewno tak, o 362 osoby za dużo. Ale jak to wpływa na poziom umieralności? Miesięcznie w Polsce notuje się około 34 tysiące zgonów (średnia miesięczna w roku 2019 to 34,2 tysiące). Podawana liczba zmarłych z powodu COVID-19 stanowi zatem około 1% miesięcznej umieralności w skali kraju. To nie jest wysoki odsetek, wpływ zatem tej choroby w Polsce jest znikomy w kontekście analiz zgonów. Ale w tym przypadku ważna jest też przyczyna zgonu. W systematyce medycznej podawane są różne choroby, które spowodowały zgon. W całym 2018 roku na grypę zmarło 220 osób, w roku 2017 było to 158 przypadków, a więc koronawirus zabił już więcej mieszkańców Polski niż grypa. Większe liczby zgonów notuje się z powodu zapalenia płuc (w roku 2018: 35 778, a w 2017: 31 948).

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci - najnowsze dane demograficzne

 

Zrzut ekranu 2020 05 14 o 15.14.06dr Krzysztof Szwarc
demograf


Główny Urząd Statystyczny opublikował oficjalne dane dotyczące liczby i struktury ludności Polski według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz ruchu naturalnego w 2019 roku. 

Najważniejsza informacja jest taka, że w Polsce zamieszkiwało 38 382 576 osób, co oznacza ubytek o 28,6 tysiąca (0,07%) w stosunku do roku wcześniejszego. Urodziło się 374 954 dzieci, o około 13 tysięcy mniej niż w roku 2018. Jest to drugi rok z rzędu ze spadkiem liczby urodzeń. Mniejsza niż w roku 2018 była też liczba zgonów, o około 5 tysięcy: 409 709 w 2019 roku wobec nieco ponad 414 tysięcy rok wcześniej. Oznacza to siódmy rok z rzędu z ujemnym przyrostem naturalnym, tym razem na poziomie -34 755, co jest najniższą wartością (najwyższym ubytkiem naturalnym) w całej powojennej historii Polski. 

Koronawirus a matura - raport z badania ankietowego

Zrzut ekranu 2020 05 03 o 20.40.15

Demograf dr Krzysztof Szwarc z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie jest autorem raportu z badania ankietowego, które pozwala w sposób kompleksowy spojrzeć na tegorocznych maturzystów i sytuację, w jakiej się znaleźli. Bezprecedensowy przebieg przygotowań do tegorocznych matur oraz ich wyjątkowa formuła stawiają tysiące młodych ludzi u progu dorosłego życia w bardzo niekomfortowej sytuacji. 

Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie prof. Michał A. Michalski o wpływie rodzin na wzrost gospodarczy

Zrzut ekranu 2020 04 30 o 22.42.53Myśląc o rodzinie, raczej nie myślimy w kategoriach ekonomicznych. A już na pewno nie bywa to pierwszym skojarzeniem. Czasami na myśl przychodzą rodzice, rodzeństwo, dom, z którego wyruszyliśmy w dorosły świat, czasami brykające dzieciaki, mąż krzątający się w ogrodzie… różnie… Ale raczej nie ekonomia, PKB, kapitał ludzki i temu podobne rzeczy…