Akademia Dziennikarska

RODZICE NA ANTENIE – WROST ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO RODZICÓW poprzez ROZBUDOWĘ MEDIÓW RODZINNYCH

Z radością dzielimy się informacją, że fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie realizuje projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Zadanie publiczne ma na celu m.in. wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego oraz wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji.

W ramach realizacji projektu m.in. zostanie utworzona Akademia Dziennikarska. Finaliści przeprowadzonego przez fundację konkursu zostaną przeszkoleni przez ekspertów: dziennikarzy, montażystę oraz eksperta ds. social mediów. Dwoje uczestników szkolenia z najlepszymi wynikami otrzyma stypendia w ramach których będzie dostarczało po  4 materiały medialne o charakterze lokalnym do końca 2023r. Łącznie powstaną 124 materiały z kategorii: rodzina i wychowanie, rodzina i zdrowie, rodzina i edukacja, rodzina i ekonomia. Ponadto fundacja zatrudni specjalistę ds. pozyskiwania środków- fundraisera oraz specjalistę ds. wsparcia administracyjno-organizacyjnego.

Całkowita wartość zadania: 170 000zł

Wartość finansowania: 170 000zł

 

logotype 1

 

Jaka powinna być polityka prorodzinna - Kongres 590

Kongres 590 obradował w dniach 5-6 maja w Warszawie. Wśród tematów poruszanych w jego trakcie znalazła się też demografia i działania prorodzinne. W debacie ,,Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne” uczestniczyli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, prof. Elżbieta Osewska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli oraz prof. UAM Michał A. Michalski, kulturoznawca, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców. Dyskusję prowadziła Hanna Blokesz-Bacza.

Rodzina w centrum uwagi
Debatę otworzyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która podkreśliła potrzebę wzmocnienia roli rodziny i stawiania jej w centrum uwagi rządzących. Przypomniała o wprowadzonych i realizowanych w Polsce programach prorodzinnych ,,Rodzina 500+” i ,,Maluch+” oraz o nowych przedsięwzięciach skierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest konkurs ,,Samorząd Pro Familia 2021” (pisaliśmy o nim TUTAJ), mający na celu wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw na rzecz rodziny wprowadzonych przez lokalne władze, drugim program ,,Po Pierwsze Rodzina” (pisaliśmy o nim TUTAJ), który ma promować rodzinę i związane z nią wartości.

Samorząd stawia na rodzinę
Prezydent Stalowej Woli opisał strategię miasta w odniesieniu do rodzin, które postrzega jako fundament kraju w kontekście rozwoju gospodarczego. Wobec tego także rozwój miasta zależy od dobrej kondycji rodzin zamieszkujących na jego terenie. Od rodziny wszystko się zaczyna i na niej kończy – stwierdził Łukasz Nadbereżny. Bez niej nie będzie prawidłowego rozwoju miasta, dodał.

Piotr Arak przypominał, że państwa skandynawskie wprowadzały swoje programy skierowane do rodzin jeszcze w latach 70. i 80., a na ich pierwsze efekty przyszło im czekać 10-15 lat. Niedawno w USA wprowadzono podobny do polskiego 500+ program skierowany do młodszych dzieci.

Przyszłość rodzin wobec starzenia się i epidemii samotności
Prof. Michał A. Michalski podjął temat starzenia się społeczeństwa. Rośnie średnia wieku, co jest niewątpliwie osiągnięciem, podkreślił naukowiec, jednak proces ten rodzi określone skutki.

Starzenie samo w sobie nie jest problemem – mówił – lecz struktura wiekowa, która zaburza proporcje i nie zapewnia ciągłości pokoleniowej, gdyż młodsze roczniki nie zastępują starszych. Taka struktura wiekowa generuje wyzwania. – W 2050 roku co trzeci Polak będzie miał 65 lub więcej lat – stwierdził prof. M. Michalski. – Tzw. srebrna gospodarka – czyli system usług i produkcji towarów skierowanych do starszych - rozwinie się w sposób naturalny, natomiast zachodzi obawa, czy będą dostateczne środki by pokryć tzw. koszty stałe, związane z utrzymaniem infrastruktury, gdyż wobec malejącej liczby pracujących zmniejszą się też dochody i podatki zarówno samorządów, jak i państwa – zaznaczył ekspert.

Prof. M. Michalski podniósł też problem, który nazwał epidemią samotności (pisał o niej na naszych łamach – tekst TUTAJ). Jeśli młode osoby nie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego, urodzenie i wychowanie dzieci, to na starość pozostają często samotne. Powstaje więc pytanie, jakie są konsekwencje takiego zjawiska.

 

Z jakich źródeł młodzi ludzie czerpią wiedzę o rodzinie
Prof. E. Osewska zwróciła uwagę na systematyczność polityki prorodzinnej jako warunku koniecznego dla stabilizacji funkcjonowania rodzin. Stwierdziła ponadto, że warto rozpoznawać potrzeby rodzin, stawiać diagnozy.

- Młodzi wskazują na potrzebę szczęścia rodzinnego i deklarują założenie rodziny, jednak wiele czynników wpływa na fakt, iż te deklaracje nie zawsze są realizowane – mówiła prof. E. Osewska. Wiele zależy od tego z jakiego źródła młodzi ludzie czerpią wiedzę, konstruując sobie obraz rodziny. Czy jest to źródło zdrowe, czy ,,zatrute” – zauważyła. Podkreśliła, że obecnie przeżywamy coś w rodzaju ,,kulturowego tsunami”, kiedy to zarówno media jak i różne organizacje starają się wydobywać jedynie te elementy, która są niekorzystne dla rodziny, jak różnego rodzaju patologie. Osoby młode, stykając się z tego typu narracją, często budują sobie fałszywy obraz życia rodzinnego. Dlatego tak ważny jest odpowiedni przekaz skierowany do młodzieży, który umocni jej przekonanie o wartościach i korzyściach płynących z racji stworzenie i posiadania rodziny. Potrzeba pozytywnej promocji rodziny jest pierwszoplanowa – zauważyła prezes E. Osowska. Przekaz ten powinien trafiać zarówno poprzez media, jak i programy edukacyjne. Dlatego tak ważnym zadaniem jest wzmocnienie roli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Rodzina jest wartością bezkonkurencyjną
W podsumowaniu dyskusji minister Marlena Maląg zapowiedziała ogłoszenie przez rząd strategii demograficznej państwa. Podkreśliła konieczność budowania szerokiej koalicji na rzecz wspierania rodziny, w której obok instytucji państwowych powinny znaleźć się samorządy i organizacje pozarządowe. Zaznaczyła też, że ważnymi zagadnieniami prorodzinnymi są sprawy mieszkaniowe i podatkowe. Państwo stara się też, poprzez politykę wsparcia i emerytury, wykazywać solidarność z seniorami.

Prof. Osewska stwierdziła, że silna rodzina to silny naród, a prezydent Stalowej Woli mówił, że potrzeba czasu i konsekwencji w realizacji działań prorodzinnych. Zgodzono się, co do postulatu, iż pracodawcy także powinni odkryć w swoich pracownikach rodziców.

Prof. M. Michalski konstatował, że odbywający się kongres porusza kwestie konkurencyjności gospodarki, podczas gdy rodzina jest wartością bezkonkurencyjną. Zauważył, że należałoby rozwijać także męskie elementy polityki prorodzinnej, bo tkwi tam duży potencjał do zmobilizowania.

Źródło: kongres590.pl, oprac. wt

Zdjęcia: materiały prasowe Kongres 590

Więcej informacji na stronie Kongres 590.

Dziś na stronie IWORIS.PL premiera raportu pt. "Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce"

dr hab. prof. UAM Michał A Michalski

„Minimalny koszt rozpadu rodziny w Polsce w 2019 roku wyniósł 5 mld 699 mln zł. (…) Minimalny koszt rozpadu rodziny przypadający na jednego mieszkańca Polski wyniósł 148,48 zł, w przeliczeniu na jednego podatnika wyniósł 209,61 zł, a w przeliczeniu na jedną osobę w wieku produkcyjnym – 247,51 zł rocznie. Koszty te należy traktować jako wartości minimalne”.
 
 
 
 
Mamy pierwszy w Polsce Raport pokazujący finansowe koszty rozpadu rodzin i małżeństw, który zrealizowaliśmy jako Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie wspólnie z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris! Dołączamy w ten sposób do grona trzech krajów -  Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – które jak dotąd dokonały takich obliczeń. Podobnie jak z naszego raportu, wynika z nich jasno, że koszty rozpadu rodzin ponosi każdy z nas – całe społeczeństwo. Warto dopowiedzieć, że mówimy w tym przypadku o kosztach bezpośrednich, a więc wydatkach, które każdego roku ponosi budżet państwa i instytucje realizujące działania związane z rozpadem rodzin w Polsce.

Pierwsze tego typu badania zrealizowano w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Udało się dzięki nim pokazać, że rozpad rodziny i małżeństwa, poza dotkliwymi konsekwencjami psychologicznymi czy zdrowotnymi dla osób, których on dotyka, ma także swoje konkretne finansowe konsekwencje. Oczywiście wcześniej spodziewano się, że tak jest, natomiast nie zostało to wykazane w konkretny, ilościowy sposób. 

Warto tu dopowiedzieć, że nauki społeczne to niesamowicie interesujący, choć jednocześnie bardzo złożony i skomplikowany obszar w którym poszukujemy wielu ważnych odpowiedzi dotyczących m.in. takich zjawisk życia codziennego, jak np. rodzina czy rodzicielstwo. Jednym ze sposobów badania zjawisk społecznych jest ekonomia, którą potocznie raczej kojarzymy z popytem, podażą, kosztem i ceną. W ostatnich kilku dekadach nauki ekonomiczne podjęły próbę przeanalizowania zagadnień, które zupełnie nie kojarzą się z tym, czym zajmują się one na co dzień. W ten sposób, kolejni ekonomiści „wkraczali” m.in. na obszary kojarzone raczej z socjologią i psychologią, czym budzili sprzeciw jednych, zdziwienie drugich oraz zainteresowanie naprawdę wielu.

Jednym z ciekawych przykładów tej naukowej podróży do nowych miejsc jest właśnie rozwój ekonomicznych badań nad rodziną, których różnorodne i ciekawe wyniki są także streszczone w naszym Raporcie. Stanowi on w ten sposób wielowymiarowy obraz, z jednej strony zasadniczego znaczenia rodziny dla rozwoju i pomyślności każdego z nas i całego społeczeństwa, a z drugiej, ukazuje, jak wielki jest wpływ jej rozpadu na szerokie kręgi społeczne. 

Naszym Raportem, który dostępny jest (TUTAJ), chcemy zwrócić uwagę wszystkich na to, że postępujący także w Polce rozpad rodzin i małżeństw ma swoje poważne i dotkliwe skutki, których oddziaływanie jest dalekosiężne i długofalowe. Chcemy także dołączyć tym głosem do dyskusji nad działaniami i pomysłami, jak można ograniczać to zjawisko, na którym tak naprawdę wszyscy tracimy… Wierzymy, że obraz, który wyłania się z naszych badań okaże się w tym pomocny!

 

Raport PDF do pobrania 

Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne - Kongres 590

5 maja rozpoczyna się w Warszawie 5. edycja Kongresu 590. Wśród znakomitych osobistości zaproszonych do udziału w tym dwudniowym wydarzeniu jest prof. UAM Michał A. Michalski, kulturoznawca i etyk gospodarczy, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz ekspert Polskiego Forum Rodziców. W panelu dyskusyjnym podejmie temat tzw. srebrnej gospodarki.

Tematyka Kongresu skupi się wokół pięciu zagadnień kluczowych dla naszego państwa. Będzie mowa o:
- bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii,
- społeczeństwie,
- gospodarce,
- eksporcie i ekspansji gospodarczej,
- infrastrukturze

Profesor UAM Michał A. Michalski wystąpi 6 maja w panelu dyskusyjnym zatytułowanym ,,Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne”. Będzie mówił o starzeniu się społeczeństwa i konieczności dostosowania polityki publicznej do potrzeb seniorów. W tym kontekście rozważy jakie wyzwania czekają rządzących i czy rosnąca liczba osób starszych jest dla funkcjonowania państwa zagrożeniem, czy może szansą na rozwój tzw. srebrnej gospodarki.

W panelu wystąpią także: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, prof. Elżbieta Osewska prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

plansza sponsorska FHD Org partn

Całość dyskusji skoncentruje się na obecnym kryzysie demograficznym i wiążącymi się z nim zagrożeniami, a paneliści spróbują nakreślić sposoby skutecznego przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej, głównie w obszarze działań prorodzinnych.

Panel odbędzie się 6 maja w godz. 12.00-12.45. Będzie bezpośrednio transmitowany poprzez media elektroniczne.

Kongres ma stać się platformą do dyskusji o najważniejszych dla Polski tematach w gronie liderów różnych specjalności i z różnych obszarów gospodarki i nauki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, spółek skarbu państwa, biznesu oraz nauki.

Obrady Kongresu otworzy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który objął to wydarzenie swoim patronatem.

Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz Polskie Forum Rodziców są partnerami medialnymi Kongresu.

Pełna informacja o Kongresie 590 TUTAJ.

Rodzina na Antenie 2022

Z radością informujemy, że fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie realizuje projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022 r. RODZINA NA ANTENIE 2022 to kampania edukacyjno-informacyjna oraz rozbudowa obszaru komunikacji medialnej na temat budowania życia rodzinnego i doskonalenia relacji w rodzinach. 
 
Rodzina i rodzicielstwo są zbyt ważne, by o nich nie mówić! To hasło przewodnie, które towarzyszy naukowcom i dziennikarzom fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie w codziennej pracy.
 
W projekcie będą publikowane m.in.: artykuły, wideo podcasty, materiały prasowe, dzięki którym rodzice, małżonkowie, osoby żyjące w związkach będą miały szansę na poprawę jakości komunikacji w rodzinie. Eksperci udzielą cennych porad z obszaru psychologii. Mediatorzy podzielą się cenną wiedzą na temat zapobiegania kryzysom małżeńskim. Dziennikarze opiszą sprawdzone patenty na szczęśliwe życie rodzinne.
 
Pragniemy przedstawić w mediach obraz rodziny w wielu aspektach jej funkcjonowania. Życie w rodzinie to szansa na niezwykłą przygodę, na osiągniecie osobistego szczęścia, do którego dąży przecież większość z nas.
 
Zapraszamy do odwiedzania naszych mediów:
 
 
Regularnie publikujemy materiały w ramach projektu RODZINA NA ANTENIE 2022.
 
Całkowita wartość zadania: 425 000 zł
Wartość finansowania: 425 000 zł
 
Oprac.: el, wit
Źródło: IWORIS
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
HTML Button Generator