Prof. Jakub Isański

 

isanski foto• Prof. Jakub Isański, Uniwesytet im. Adama Mickiewicza • Obszary badań: socjologia kultury, socjologia migracji, ruchliwość społeczna, współczesne społeczeństwo polskie

• Wybrane publikacje: • Migracyjne rodziny. Transfery społeczne jako przykład konsekwencji migracji dla życia rodzinnego w Polsce

• Migracje i transfery kapitału społecznego • Migracje w kształtowaniu krajobrazu społecznego polskich miast

• Partner naukowy w Polskiej Izbie Biznesu – Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej