Prof. UAM Michał A. Michalski

 

michalski• dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski • kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014). Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym.

• Od 2016 roku członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Ponadto członek i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członek European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute. Ponadto, ekspert w ramach Bazy Ekspertów UAM. W ostatnich latach odbywał staże i prowadził wykłady gościnne w Institute of Economic Studies (IES) Uniwersytetu Karola w Pradze (2015) oraz na Uniwersytecie w Bukareszcie (2018).

• W ramach aktywności w Radzie Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim jako ekspert i konsultant w zakresie polityki rodzinnej współpracował przy organizacji i uczestniczył w takich inicjatywach Rady Rodziny, jak m.in. Narodowy Kongres Rodziny, (Ostrów Wielkopolski 2017), konferencja „Rodzina – koszt czy inwestycja dla gminy?” (Poznań, 2016), konferencja "Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej" (Poznań, 2016).