Dr Krzysztof Szwarc

 

Zrzut ekranu 2020 05 03 o 21.23.53• Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej. W październiku 2007 r. obronił pracę doktorską Determinanty głębokości ubóstwa gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w Poznaniu w latach 2001-2003. 

• Specjalista w badaniach demograficznych oraz jakości życia ludności. Sześciokrotnie nagradzany w plebiscycie Parlamentu Studenckiego UEP na "Ćwiczeniowca Roku".

• Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a w latach 2007-2010 był także członkiem Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Współautor koncepcji pierwszego w Polsce Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu.

• Członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a także Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prywatnie mąż i ojciec trojga dzieci. Wolny czas poświęca na podróże, geocaching oraz genealogię.