banner_01.jpg

Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie:
„Rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić!”

Image
 To hasło przewodnie, które na co dzień towarzyszy ekspertom, naukowcom i dziennikarzom tworzącym Zespół fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Łączy nas przekonanie, że życie rodzinne to zarazem przestrzeń i szansa na niezwykłą przygodę oraz droga do osobistego szczęścia, którego pragnie każdy z nas. 

 

Nasze cele


    Fundacja powstała w 2019 r. i narodziła się ze spotkania ludzi, którym zależało na promowaniu rodziny i opowiadaniu o niej językiem współczesnych mediów oraz badań. Dlatego szukamy odpowiedzi na ważne pytania, podejmujemy istotne społecznie tematy  i tworzymy treści medialne wokół spraw, którymi żyją rodziny. Obejmują one wychowanie młodego pokolenia, rolę
Image
i oddziaływanie edukacji oraz procesów społecznych i ekonomicznych na rodziny. Ponadto, fundacja zajmuje się badaniem wpływu rodziny na jakość i poziom życia, strukturę społeczną oraz perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego. Jesteśmy przekonani, że od tej wiedzy i jej powszechnej znajomości zależeć będą losy kolejnych pokoleń.
 Tworzenie rodzinnych mediów

 
   Dlatego wśród celów fundacji znajduje się budowa i rozwój mediów, które upowszechniają solidnej jakości wiedzę na temat znaczenia małżeństwa i rodzicielstwa dla społeczeństwa, a zarazem buduje rzetelny obraz rodziny w przestrzeni publicznej. Poszerza świadomość wagi związków małżeńskich i rodzin dla prawidłowego rozwoju, kondycji oraz warunków życia przyszłych generacji, a także roli rodziny i więzi międzypokoleniowych dla społeczności w kontekście ich tożsamości i historii.
 

Badania i ekspertyzy naukowe

 
  Rodziny w Polsce i Europie XXI wieku podlegają procesowi permanentnej i wielowymiarowej zmiany. Ich rola w rozwoju gmin, miast i państw wymaga stałej analizy, badania i opisywania. Dlatego, dzięki kompetencjom badaczy z różnych dyscyplin oraz praktyków z zakresu polityki rodzinnej wchodzących w skład naszego Zespołu, tworzymy rekomendacje i propozycje dotyczące polityki rodzinnej i edukacyjnej.
 

Analizy i komentarze nt. aktualnych kwestii społecznych

 
   Naszą     specjalnością    są     pogłębione      analizy   o    charakterze   społecznym,     gospodarczym
i   kulturowym    zorientowane   na   funkcjonowanie    rodziny.    Uczestniczymy    w    konferencjach
i sympozjach naukowych, realizujemy warsztaty dla samorządowców. Współpracujemy z mediami, ośrodkami badawczymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Nie tylko analizujemy i opisujemy aktualny stan interesujących nas zjawisk, ale także wypracowujemy prognozy dla wybranych regionów Polski.
 
 

Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny 

 
     Jako organizacja pozarządowa realizujemy kampanie edukacyjno-informacyjne „Rodzina na Antenie”, promujące dobry obraz rodziny w mediach. Prowadzimy także projekty ukierunkowane na poszerzanie przestrzeni komunikacji medialnej dotyczącej budowania życia rodzinnego oraz doskonalenia relacji w rodzinach.
Image
 
 

Rozwój nowoczesnego dziennikarstwa

 
      Wspieramy również rozwój kompetencji i wiedzy następnych pokoleń. W ramach projektu „Akademia Dziennikarska” przygotowaliśmy do pracy w obszarze mediów prorodzinnych grupę obiecujących, młodych dziennikarzy, którzy już współuczestniczą w naszych działaniach informacyjnych.
 

Wspieranie integracji i spójności społecznej

 
      W ramach projektu „Kierunek integracja – od kryzysu przez wsparcie do integracji rodzin uchodźców” tworzymy treści medialne dla rodzin z Ukrainy i organizujemy działania wspierające ich aktywność na polskim rynku pracy.
 

Edukacja i promocja kultury

 
     Prowadzimy także działalność wydawniczą skierowaną do rodzin,  podejmując  tematy aktualne
 i ważne dla polskich rodziców oraz dla wielowymiarowego rozwoju społecznego. Uwzględniają one. upowszechnianie i promocję polskiego dziedzictwa kulturowego. W efekcie tych działań powstał niniejszy komiks, który z radością  oddajemy  w  ręce   Czytelników.
Zapraszamy do współpracy osoby działające na polu edukacji, polityki rodzinnej oraz zaangażowane w zarządzanie procesami rozwoju społeczności lokalnych, regionów czy firm, którym sprawy rodziny, wychowania i edukacji leżą na sercu!
 

 

Zapraszamy do wspierania naszej działalności:
Santander Bank Polska S.A.
88 1090 1854 0000 0001 5195 0216 
tytułem: na cele statutowe fundacji IWORIS
 

 

 

HTML Button Generator