Zamówienia

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na produkcję 17 audycji radiowych dla projektu
„KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do INTEGRACJI RODZIN
UCHODŹCÓW”, realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza
Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na produkcję wideo podcastów dla projektu
„KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do INTEGRACJI RODZIN
UCHODŹCÓW”, realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza
Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na produkcję wideo podcastów dla projektu „KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do INTEGRACJI RODZIN UCHODŹCÓW”, realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023

 
- przeprowadzenia wstępnej diagnozy i rozpoznania indywidualnych potrzeb;
- tłumaczenia spotkań w ramach wstępnej diagnozy;
- terapii specjalistycznej
- dla projektu „KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do INTEGRACJI RODZIN UCHODŹCÓW”,
  realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”
 
 
Powered by Phoca Download