Polityka prywatności

Polityka prywatności / polityka cookies

Polityka prywatności portalu https://iworis-family.pl/ (dalej 'Portal) skierowana jest do osób korzystających z usług świadczonych przez administratora danych osobowych w ramach Portalu (dalej 'Użytkownicy'). Polityka prywatności zawiera informacje o rodzaju i zakresie danych osobowych Użytkowników zbieranych przez administratora danych osobowych a także o celu przetwarzania tych danych. Niniejsza Polityka określa także podstawowe prawa Użytkowników przysługujące im w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W Polityce prywatności określono również zasady korzystania z plików cookies.

I. Administrator danych.

1. Administratorem danych osobowych (dalej 'Administrator') jest Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie z siedzibą przy ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000810232, posiadająca numer NIP 7812002754.
2. Właścicielem Portalu jest Administrator.

II. Dane gromadzone przez Administratora

1. W przypadku korzystania z Portalu przez Użytkownika niezarejestrowanego na Portalu Administrator będzie gromadził i przetwarzał dane tego Użytkownika obejmujące informacje o korzystaniu z Portalu tj:
a) Adresy IP Użytkownika
b) Cookies (tzw. ciasteczka)
c) informacja o przeglądarce Użytkownika,
d) dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika, w tym poprzez formularz kontaktowy.
2. W przypadku korzystania z Portalu przez Użytkownika zarejestrowanego na Portalu Administrator będzie gromadził i przetwarzał dane tego Użytkownika obejmujące:
a) Adresy IP Użytkownika,
b) Cookies (tzw. ciasteczka),
c) informacja o przeglądarce Użytkownika,
d) adres e-mail,
e) Imię i nazwisko, (firma w przypadku osoby prawnej),
f) adres
g) NIP (w przypadku przedsiębiorców),
h) Login/Konto/Nazwa Użytkownika,
i) dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika, w tym poprzez formularz kontaktowy.

III. Sposób zbierania danych

1. Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez Portal lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji na Portalu lub korzystania z formularza kontaktowego lub formularza do dokonywania darowizn.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług świadczonych w Portalu, w tym korzystanie z formularza kontaktowego oraz formularza do dokonywania darowizn.

IV. Sposób wykorzystania danych, cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników wykorzystane są do następujących celów:
1) administrowania Portalem, w tym świadczenia usług w ramach Portalu, obsługi skarg, reklamacji a także realizacji prawa Użytkowników do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w ramach Portalu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. prowadzenia statystyki odwiedzin Portalu, zarządzania treścią Portalu, utrzymania kontaktu z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na przesłane wiadomości, marketing bezpośredni Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
3) obsługi opłat za świadczenie Usług i rozliczeń podatkowych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:
1) podmioty świadczące Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcy IT,
2) podmiotom świadczącym usługi serwisowe i wsparcia technicznego Portalu,
3) podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze lub prawne,
4) podmiotom obsługującym opłaty za korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu,
5) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownicy posiadają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
2. Z uwagi na fakt, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wskazanych w pkt. IV ppkt 3) powyżej), Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczącego ich danych osobowych opartego na wskazane wyżej podstawie. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkowników, lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne a ich przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Polityka korzystania z plików cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Portalu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na Portalu nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników i służą do celów statystycznych i analitycznych.
4. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności Portalu.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
6. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

VIII. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania tych danych. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w sposób uniemożliwiający ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane Administratora dłużej, jeżeli będzie to konieczne ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa lub będzie to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony lub roszczeń Administratora wobec Użytkowników.
2. W celu usunięcia plików cookies z urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet itp.) Użytkownik powinien w ustawieniach przeglądarki wybrać narzędzia do czyszczenia danych przeglądania a następnie wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie.

IX. Zakres stosowania Polityki. Odnośniki do innych stron www

Polityka prywatności stosuje się wyłącznie do Portalu. Nie ma ona zastosowania do innych serwisów internetowych, do których dostęp możliwy jest poprzez linki zamieszczone na Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na tych serwisach oraz bezpieczeństwo tych danych stąd zaleca zapoznanie się z politykami prywatności tam obowiązującymi.

X. Zabezpieczenie danych Użytkowników

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) Administratora. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do Portalu,
b) Dane pobierane od Użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do Portalu,
c) dostęp do administrowania Portalem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

XI. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmian w Polityce prywatności, wprowadzone zmiany będą niezwłocznie zamieszczane w treści Polityki prywatności w celu zapewnienia jej aktualności.

XII. Kontakt z Administratorem, realizacja uprawnień Użytkowników

Pytania dotyczące Polityki prywatności a także wnioski dotyczące realizacji uprawnień Użytkowników wskazanych w Polityce prywatności należy przesłać Administratorowi w formie pisemnej na adres Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie ul. Klin 9/2 60-602 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..