Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na produkcję wideo podcastów dla projektu
„KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do INTEGRACJI RODZIN
UCHODŹCÓW”, realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza
Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023

Zapytanie_ofertowe_-_wideo_podcasty_Razem_Moemy_Wicej-scalone.pdf

HTML Button Generator