Zapytanie ofertowe

- przeprowadzenia wstępnej diagnozy i rozpoznania indywidualnych potrzeb;
- tłumaczenia spotkań w ramach wstępnej diagnozy;
- terapii specjalistycznej
- dla projektu „KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do INTEGRACJI RODZIN UCHODŹCÓW”,
  realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”
 
 
HTML Button Generator