Zapytanie ofertowe


Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na produkcję folderu informacyjnego-
promocyjnego dla projektu „KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do
INTEGRACJI RODZIN UCHODŹCÓW”, realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy
Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

 Zapytanie_ofertowe__-_zad._I.2.9_-_I.2.11.pdf

HTML Button Generator