Zamówienie ofertowe

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na produkcję 17 audycji radiowych dla projektu
„KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do INTEGRACJI RODZIN
UCHODŹCÓW”, realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza
Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

Zapytanie_ofertowe_-_zad._I.4.13-4.16_-_audycje_radiowe.pdf

HTML Button Generator